training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld

Trainingen

Trainingen rondom het thema huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Basistrainingen voor teams, de 3-daagse training tot aandachtsfunctionaris en trainingen ter verdieping of opfrissen van kennis. Webinars en E-learnings behoren ook tot de mogelijkheden.

Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Opfris- verdiepingsdagen / netwerkbijeenkomst voor AF’s

Training Meldcode-breed: voor iedereen in het sociaal domein

Trauma-sensitief onderwijs


Hoe doe je dat: signaleren van zorg / geweld?


Ik wil het wel zeggen, maar hoe zeg ik het dan? Gespreksvoering bij zorg / geweld

Verdiepingsdag ouderenmishandeling: voor de aandachtsfunctionaris

Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Dagvoorzitterschap

Neem contact op voor meer informatie