Verdiepingsdag ouderenmishandeling: voor getrainde aandachtsfunctionarissen


Ouderenmishandeling, wat te doen?

Je kent de basis van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is je bekend. Maar je werkt ook met 65+-ers en vanaf die leeftijd spreken we van ouderenmishandeling. Waar moet je dan op letten? Wat zijn signalen voor ouderenmishandeling en hoe ontstaat het eigenlijk? Hoe zit het met het balansmodel, mantelzorg, sociale kaart en hoe zit het met de aanpak van ouderenmishandeling?


De verdiepingsdag ouderenmishandeling is bedoeld voor getrainde aandachtsfunctionarissen en gaat dieper in op deze vorm van huiselijk geweld. Samen met collega’s ga je aan de slag om je kennis uit te breiden, te toetsen en bij jouw praktijk toe te passen.

€ 225,-
  • Datum: 15 maart 2023
  • Locatie: Amersfoort
  • € 225,--  (1 dag, open inschrijving)
  • Accreditatie: geen