Signalen van huiselijk geweld: waar kun je op letten?


Leer de signalen van huiselijk geweld op tijd te lezen.

Stap 1 van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is: ‘signalen in kaart brengen’. Maar dan moet je wel mogen, willen en kunnen signaleren. En wanneer is een signaal een signaal van bijvoorbeeld kindermishandeling? Waar let je dan op? Deze interactieve training is bij uitstek geschikt voor teams van scholen, kinderopvang, welzijnsorganisaties, wijkteams etc.


Tijdens deze training van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod, waarbij altijd wordt gekeken naar de beroepspraktijk van de deelnemers:

  • De stappen van de Meldcode inclusief de verantwoordelijkheden passend bij de deelnemers
  • Vormen kindermishandeling en huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling 
  • Signalen: wat kun je zien vanuit het eigen beroepsperspectief
  • Objectief en subjectief kijken
  • Ingrijpende jeugdervaringen en de gevolgen op de lange termijn
  • Beschermende factoren
  • Hoe maak je morgen het verschil voor het kind, de jongere, de volwassene of de oudere?
€ 655,-

Signalen van huiselijk geweld: waar moet je op letten?

  • € 655,-- (incompany, tot 16 deelnemers)
  • Accreditatie: SKJ (3 punten) / Lerarenportfolio (3 uur)
arrow_drop_up arrow_drop_down