Nul23 werkt graag samen

Het sociaal domein vraagt om samenwerken. De dynamiek in de sector is groot en er zijn veel deskundigen, organisaties en gemeenten met verantwoordelijkheden, kennis en ervaring op verschillende aspecten. Nul23 is sterk in verbinden van mensen en organisaties en altijd op zoek naar de beste manier om het doel te bereiken.

Onze samenwerkingspartners

PTAH

Het Platform Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en kindermishandeling geeft onafhankelijk trainers een plaats om zich voor te stellen en zich te profileren.

SAOM

Kristin in secretaris van de SAOM: Stichting Aanpak OuderenMishandeling. Het doel is ouderen-mishandeling te stoppen, handelingsmogelijkheden van professionals te vergroten en de schade van ouderenmishandeling te beperken. De Stichting wil de deskundigheid en de inzet van professionals en vrijwilligers versterken.