Over ons

Kristin Gerritsen

Onze kinderen hebben de toekomst. Eén cliché dat staat als een huis. Want ieder kind heeft recht op ouders of verzorgers die hem of haar kunnen begeleiden in het leven op weg naar een mooie toekomst. En als het nodig is met hulp van een professional. Een professional die zich zo optimaal mogelijk kan inzetten voor het kind en het gezin. Een professional met kennis, vaardigheden, maar ook met betrokkenheid en compassie. Daar ga ik voor.

Expertise

 • Trainingen, implementatie en borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
 • Integrale aanpak van Verwijsindex met de Meldcode en 1G1P: passend binnen huidige ontwikkelingen
 • Projectleiding / coördinatie op brede werkgroepen op gebied deskundigheidsbevordering, coördinatie van zorg etc.
Lees meer

Curriculum Vitae

Kijk voor mijn uitgebreide CV op LinkedIn

Werkervaring:

 • Meldcode-trainingen in opdracht voor o.a.: gemeente Nijkerk, gemeente Barneveld, schoolbestuur de Linge, schoolbestuur OOZ, OinO, Larikslaan2 te Leusden, Schulinck, Veilig Thuis Utrecht en trainingen vanuit Nul23 met open inschrijving.
 • Projectleiding (implementeren en borgen) van de verwijsindex voor Gemeenten Utrecht, Nijkerk, regio Gooi- en Vechtstreek, regio Foodvalley, regio’s Utrecht-west, Zuidoost en Lekstroom en regio Eemland
 • Projectleider binnen Welzin (maatschappelijk Zorg en Dienstverlening) gericht op online hulpverlening in diverse vormen bij Maatschappelijk werk en Thuisbegeleiding
 • Projectleider en kwartiermaker CJG Soest
 • Medewerker met coördinerende taken CJG Amersfoort
 • Jeugdhulpverlener bij Youké (Zandbergen) op dagbehandeling jonge jeugd en oudere jeugd

Opleidingen:

2016
basistraining ‘Werken met Vlaggensysteem’

2014
certificering via de LVAK-training voor trainingen Aandachtsfunctionaris Meldcode HG en KM

2013
certificering via de LTAK-training voor trainingen rondom de Meldcode HG en KM

2011 – 2012
HPO-leiderschapstraject bij Beweging 3.0. (High Performance Organizations)

2012
online hulpverlening in het psycho-sociale domein

2001 – 2003
WO propedeuse Psychologie, Open Universiteit

1991 –    1995
HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Hogeschool van Nijmegen

1986 – 1991
HBO Bibliotheek en Documentaire Informatiekunde, Hogeschool Tilburg

Lees meer

Marije Schotpoort

De wereld is niet eerlijk. Niet alle kinderen hebben dezelfde kansen. Gelukkig hebben we kinderen in Nederland veel te bieden. Toch zijn er ook kwetsbare kinderen. Kinderen die het niet zelf redden. Gezinnen die hulp nodig hebben. Uit hun omgeving, of van professionals. We weten wat deze kinderen en gezinnen nodig hebben.
Maar we krijgen het niet voor elkaar. Ik wil er aan bijdragen om daar verandering in te brengen!

Expertise

 • Projectleiding sociaal domein
 • Aansturen en professionaliseren van uitvoeringsteams jeugd en wmo
 • Innovatie jeugdhulp
 • Deskundigheidsbevordering; jeugdwet, ketensamenwerking en wijkteam/toegang
 • Beperken van administratieve last en overhead
Lees meer

Curriculum Vitae

Kijk voor mijn uitgebreide CV op LinkedIn

Werkervaring:

 • Projectleider Innovatie Jeugd en Wmo; regio Utrecht West (gemeente Stichtse Vecht).
 • Trainer/docent/spreker; Schulinck, SCEM, Hogeschool Utrecht, Saxion Hogeschool en Collegio.
 • Beleidsmedewerker; Gemeente Houten (jeugd) en Gemeente Harderwijk (onderwijs).
 • Projectleider Leerlingenvervoer; Gemeente Houten.
 • Coördinator Sociaal Team; Gemeente Hardinxveld-Giessendam en gemeente Gennep.
 • Landelijk coördinator; Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.
 • Projectleider/coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin; SOVEE (Amersfoort) en Gemeente Soest.
 • Manager Kinderopvang (Buitenschoolse Opvang); SKS (Soest) en SWA (Amersfoort).
 • Projectleider Jongerenparticipatie; JP2000+.

Opleidingen

2017-heden
Master Management, Open Universiteit. Afstudeerrichting Strategie en Innovatie.

1999…2006
Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht. Afstudeerrichting Arbeid, Management en Organisatie.

1995-1999
Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Hogeschool Utrecht. Internationaal Studietraject.

Trainingen

2014
Effectencalculator, Hogeschool Arnhem Nijmegen.

2014
Trainer Aanpak Kindermishandeling, Landelijke Trainersgroep Aanpak Kindermishandeling.

2011
Acquisitie en Fondsenwerving, Smulders Consultancy.

2009-2011
Management Development Traject (incompany bij SOVEE), Beekveld & Terpstra.

1998
Procesbegeleiding (Kwaliteitskring), !nderdaad.

Lees meer