Gespreksvoering bij zorg en geweld


Ik wil het wel zeggen, maar hoe zeg ik het dan?

Vind jij het gesprek met ouders, jeugdige of familie over zorgen of signalen van huiselijk geweld ook zo ingewikkeld? Tijdens deze training van 1 dagdeel ga je oefenen! Oefenen met benoemen, vertrouwen behouden, doel voor ogen houden en aansluiten bij degene die tegenover je zit.


Je gaat op basis van voorbeelden, theorie over gespreksvaardigheden en oefeningen aan de slag. De groep en de trainingsacteur helpen om de verschillende vormen van gesprekken uit te proberen, je zoekt andere manieren dan dat je gewend bent en je observeert collega’s om de theorie te herkennen en vervolgens zelf toe te passen. Afhankelijk van de doelgroep kunnen bepaalde soorten gesprekken meer aandacht krijgen. Een training met oefenen, reflectie en veel humor.

Kijk op de flyer voor meer informatie of koop direct je incompany-training:

€ 1150,-

Gespreksvoering bij zorg en geweld

  • € 1150,-- (1 dagdeel, incompany, tot 12 deelnemers, inclusief acteur)
  • Accreditatie: SKJ (3 punten)

Bij meer dan 12 deelnemers wordt in gezamenlijkheid gekeken naar het programma en wat haalbaar is. Hieruit volgt een aangepaste offerte.