Trainingen

Nul23 biedt trainingen rondom het thema huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Basistrainingen voor teams, de 3-daagse training tot aandachtsfunctionaris en trainingen ter verdieping of opfrissen van kennis. Webinars en E-learnings behoren ook tot de mogelijkheden.


Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Opfris- verdiepingsdagen / netwerkbijeenkomst voor AF’s


Training Meldcode-breed: voor iedereen in het sociaal domein

Trauma-sensitief lesgeven

Hoe doe je dat: signaleren van zorg / geweld?


Ik wil het wel zeggen, maar hoe zeg ik het dan? Gespreksvoering bij zorg / geweld

Verdiepingsdag ouderenmishandeling: voor de getrainde aandachtsfunctionaris

Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en ouderenmishandeling

E-learningsNeem contact op voor meer informatie

arrow_drop_up arrow_drop_down