Over Kristin

Missie

 Als projectleider en trainer heb ik mij gespecialiseerd in het thema huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Of ik nu werk als regionaal of lokaal projectleider of als trainer voor een groep professionals sta: ik vind het belangrijk dat mensen om mij heen voelen dat iedereen het verschil kán en moet maken voor die mensen die het nodig hebben. Dat verschil wordt gemaakt door beleidsmedewerkers, teamleiders, bestuurders & directeuren en door uitvoerend professionals. Mijn missie is om kwetsbare mensen, jong en oud, veilig en gezond op te laten groeien. Opgroeien in een omgeving waar mensen er voor je zijn: je gezin, familie, buren, vrienden en professionals.

Werkwijze

Collega’s omschrijven mij als betrouwbaar, goede sparringpartner, meedenker en zorgvuldig,  verbindend, vernieuwend op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook energiek, werkt met een missie, creatief en positief worden genoemd. Deelnemers van trainingen benoemen eigenschappen als: bevlogen, up-to-date kennis, nieuwsgierig, betrokken, passie, inspirerend, daadkrachtig, praktisch, deskundig, samenwerkend, meedenker, positief, expert, enthousiast, communicatief sterk, gastvrij, toegankelijk en positief. 

Deze typeringen zijn belangrijk voor mij, want ze reflecteren waar ik als mens en professional voor sta: daadkrachtig, transparant, hands-on en pro-actief en passievol aan de slag om huiselijk geweld in al zijn facetten beter te herkennen, te benoemen en aan te pakken. Ieder mens heeft recht op veilig opgroeien, wonen en leven.

"Aanpak huiselijk geweld: je hebt er hart voor, dus je maakt je er hard voor!"

Ik ben...

Ik ben CRKBO geregistreerd en Hobéon SKO gecertificeerd, NOBTRA-trainer. Lid van de PTAH (Platform Trainers Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld) en bestuurslid van de SAOM (Stichting Aanpak OuderenMishandeling).

Persoonlijk

Na een studie aan de Bibliotheek Documentaire en Informatiekunde (afstudeerrichting management) ontdekte ik dat mijn hart toch bij jeugd en jongeren lag. De overstap naar Sociaal Pedagogische Hulpverlening was snel gemaakt. Tijdens mijn deeltijdstudie ben ik ook begonnen met werken. Via de kinderopvang de jeugdhulpverlening in en van daaruit naar het CJG, beleids- en projectmedewerker bij een brede welzijns- en maatschappelijk werk organisatie ben ik in 2012 als zzp-er begonnen. Het thema huiselijk geweld en kindermishandeling had me al snel gegrepen en daarin heb ik mij vervolgens gespecialiseerd. Kwetsbare mensen, jong en oud, verdienen aandacht, hulp, ondersteuning en liefde. Daar maak ik mij hard voor!

Naast mijn werk (en hobby), speel ik graag theater, ga graag met vrienden en familie op pad of speel een gezelschapsspel, wandel ik veel en doe ik regelmatig vrijwilligerswerk binnen de scholen van mijn 3 zoons of Scouting. 

PTAH

Platform Trainers Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld

NOBTRA

NOBTRA erkende trainer

Neem contact op!