Diensten

Projectleiding, advies en meer!

Projectleiding

Kristin heeft haar sporen op het gebied de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling ruimschoots verdiend. Ze zet haar kennis en kunde graag in als projectleider of coördinator op dit gebied. Zo voert ze al jaren de projectleiding uit van de Week tegen Kindermishandeling voor de samenwerkende gemeenten Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel. Ook voor de provincie Utrecht en regio West Veluwe Vallei heeft Kristin projecten geleid.


Marije is een ervaren projectleider. Ze heeft al de nodige projecten die met jeugd te maken hebben op haar naam heeft staan. Marije is als projectleider zowel inzetbaar op de inhoud als op de inkoop van jeugdhulp. Ook heeft Marije als programmamanager van transformatieprojecten ervaring in meerdere jeugdhulpregio’s. Ze vervult enthousiast en resultaatgericht een rol als spin in het web en nodigt u van harte uit om haar voor deze rollen te benaderen. 

Trainingen en procesbegeleiding

Deskundigheidbevordering is de core business van Kristin. Marije combineert haar werk als sinds 2001 met lesgeven (HBO) of het verzorgen van trainingen voor beroepsopleiders. Als procesbegeleider is ze als een vis in het water. Ze is in staat om met een groep in korte tijd fikse stappen te zetten voor bijvoorbeeld doelen of speerpunten van beleid of inkoop. Ook Kristin zet haar kwaliteiten in om naast trainingen ook processen te begeleiden. Beiden hebben ervaring met inspiratiesessies als start van een traject om gezamenlijk draagvlak en richting te creëren.

Advies

Marije heeft met haar ruime ervaring in het jeugddomein alles in huis om als beleidsadviseur uw gemeente of regio te ondersteunen met het opstellen, uitvoeren of evalueren van jeugdbeleid in al haar facetten. Daarnaast is Marije inzetbaar voor adviesopdrachten. Bijvoorbeeld voor de inrichting of doorontwikkeling van de toegang of bij de keuze voor maatregelen bij een taakstelling. 

Kristin kan gemeenten, onderwijs, kinderopvang en andere organisatie adviseren over het implementeren en borgen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de verwijsindex en het bespreken van casuïstiek. 

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Onderzoek

Marije heeft in de afgelopen jaren een aantal onderzoeken uitgevoerd voor verschillende gemeenten, waarbij data onderzoek met kwalitatief onderzoek. Neem hier een kijkje voor de onderzoeksrapporten. 


Kristin heeft enkele onderzoeken uitgevoerd in het kader van het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis, waaronder een onderzoek naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het primair onderwijs in West Veluwe Vallei.

Congressen en workshops

Nul23 heeft een groot netwerk aan professionals, kan goed organiseren en zoekt altijd een interactieve en speelse insteek voor grote en kleine bijeenkomsten. Kristin heeft ervaring met het organiseren van de Week tegen Kindermishandeling voor diverse gemeenten (fysiek en online), symposia en webinardagen. Marije organiseerde meerdere conferenties en bijeenkomsten op het gebied van de transformatie of de inkoop van jeugdhulp. Wij zetten onze organisatiekracht graag in!

Spreker of dagvoorzitter

We hebben beide ervaring als spreker. Ook is Kristin als enthousiaste en kundige dagvoorzitter beschikbaar om een bijeenkomst over een thema binnen het sociaal domein verzorgen.

Neem contact op!