Meldcode-breed

Een training over de meldcode voor professionals in het sociaal domein

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: basis

Jullie willen meer weten over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om een bijdrage te leveren aan het verminderen van geweld achter de voordeur. Dan is e training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zeer geschikt. Deze training geeft in één dagdeel zicht op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en verschillende aspecten van de meldcode.

 

Deze training is bijzonder geschikt om in korte tijd een team, een bestuur of een groep medewerkers mee te nemen in de belangrijkste thema’s van de meldcode. Binnen de onderwerpen is maatwerk, gericht op de eigen organisatie prima te regelen. Snel je team (weer) op de hoogte brengen? Dan is deze training hetgeen je zoekt voor jullie organisatie!

.

€ 665,-

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: brede doelgroep

  • Datum: in overleg
  • Locatie: in-company
  • € 665,--  (1 dagdeel, uit te breiden met bv. 'signaleren'
  • Accreditatie:SKJ 3 punten
arrow_drop_up arrow_drop_down