Training verwijsindex

De training verwijsindex geeft achtergrondinformatie en visie op dit landelijke samenwerkingsinstrument. Wat doet de verwijsindex wel en wat doet de verwijsindex niet? De verhouding met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt duidelijk gemaakt en afhankelijk van de mogelijkheden wordt de werking van het systeem gedemonstreerd of deelnemers gaan zelf aan de slag in de trainingsomgeving. Op deze manier geeft de training verwijsindex een totaalbeeld van de mogelijkheden van dit instrument.

In de training verwijsindex wordt uitgegaan van een regionale visie waarbij de verwijsindex wordt gezien en wordt ingezet als samenwerkingsinstrument bij brede, lichte zorg. Dit conform het wettelijke doel van de verwijsindex waarin vroegtijdige en onderlinge afstemming bij zorg centraal staat:

De Verwijsindex heeft tot doel vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen meldingsbevoegden bewerkstelligen, opdat zij jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijke bedreigingen van de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen, te beperken of weg te nemen.

Deze visie houdt in dat niet alle jeugdigen worden opgenomen in de verwijsindex, maar dat er wél nadrukkelijk breed wordt gekeken. Een professional is bij een jeugdige of gezin betrokken vanuit zorg / hulpvraag en maakt dit tevens in de verwijsindex kenbaar.

Deze training verwijsindex wordt alleen in-company aangeboden in overleg met de regionale procescoördinatoren danwel de verantwoordelijke gemeente. Na de training wordt achtergrondinformatie toegezonden.

Duur training: 2 uur (incl. oefenen, indien de gelegenheid daarvoor is)

Kosten in-company: € 395,– op een door u geregelde locatie

Accreditatie: afhankelijk van de opdrachtgever

Meer informatie: zie de flyer

Inschrijven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.