Opfrisbijeenkomsten aandachtsfunctionaris meldcode

Zijn er bij jou in de organisatie meer dan 6 aandachtsfunctionarissen? Dan is het de moeite waard om een in-company opfrisdag te organiseren! Met thema’s die voor jullie van belang zijn. Maar opfrisdagen kunnen ook in open inschrijving georganiseerd worden. Speciaal voor jou, als getrainde aandachtsfunctionaris! Samen aan de slag met de Meldcode en het thema huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Aan de slag met de kennis, casuïstiek en thema’s. Met een spel, kennis opfrissen, ophalen en uitbreiden, stil staan bij het protocol of wellicht er komt een gastspreker. Een aanrader voor elke aandachtsfunctionaris!

In 2021 zijn er op de volgende data netwerkbijeenkomsten:

Maandag 4 oktober 2021: met 6-9 collega’s uit het land aan de slag! Online, dus vanuit je luie stoel

Duur training: 9:15 – 16:30 uur

Kosten open inschrijving: € 175,– per persoon. Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Locatie: Online

Accreditatie:

  • SKJ-accreditatie : 3 punten (training) / SKJ-ID nummer : SKJ 203245

 

Inschrijven

Inschrijven gaat via het CAFé: collectief aandachtsfunctionarissen met Extra’s, Expertise en Energie. Nog geen account? Maak dan nieuw een kosteloos account aan via het tabblad ‘CAFé’ op de website. Binnen het CAFé kun je via het blad ‘trainingen’ kiezen voor de verdiepingsdag en direct betalen.