Trainingen

Training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Training aandachtsfunctionaris meldcode: voor die professionals die binnen hun organisatie de deskundige zijn waar collega’s terecht kunnen met vragen over signalen, vermoedens en twijfels van zorg.  Deze training geeft verdieping, je gaat praktisch aan de slag en aan het einde van de training ligt er een plan van aanpak voor je eigen organisatie. Door de open inschrijving zijn de groepen divers. De uitwisseling met andere aandachtsfunctionarissen wordt als erg waardevol ervaren!

Meer informatie en inschrijven

Training Meldcode ‘signaleren van zorg en/of geweld’

Stap 1 van de Meldcode is: ‘signalen in kaart brengen’. Maar dan moet je wel mogen, willen en kunnen signaleren. Deze interactieve training is bij uitstek geschikt voor teams van scholen, kinderopvang, welzijnsorganisaties, wijkteams etc. Maar de training ‘signaleren van kindermishandeling’ wordt ook als open aanbod gegeven! Het is zeer boeiend om met professionals van andere domeinen kennis en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie en inschrijven

Training Meldcode gespreksvoering bij zorg en/of geweld

Stap 3 van de Meldcode is: ‘gesprek met ouders en/of jeugdige’. Deze stap wordt veelal gezien als de lastigste van de Meldcode en roept vragen op: hoe behoud ik vertrouwen van de ouder? Hoe laat ik me niet van mijn doel afbrengen en hoe sluit ik aan bij de ouder of jongere tegenover me? De training ‘gesprekvoering over zorg en/of geweld’ wordt ook als open aanbod gegeven! Het is zeer boeiend en leuk om met professionals van andere domeinen kennis en ervaringen op het gebied van gespreksvaardigheden uit te wisselen.

Meer informatie en inschrijven

Training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

De training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, leert de leerkracht door een trauma-bril naar gedrag kijken. Elke leerkracht herkent de kinderen wel. Een kind met lastig, onbegrijpbaar, aandacht-vragend gedrag. Een kind wat elke keer wisselend reageert of blijkbaar zonder aanleiding boos, agressief of juist heel stil wordt. Trauma kan de oorzaak zijn van dit gedrag. De training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen geeft de leerkrachten informatie over trauma en de gevolgen ervan op het gedrag van kinderen.

Meer informatie en inschrijven

Training Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: sociaal domein breed

Werkzaam in het sociaal domein (gemeente, onderwijs, kinderopvang, medici etc.) en toe aan een kennismaking of opfrismoment m.b.t. de meldcode? Dan kom ik graag langs om het team op een speelse en interactieve manier aan de slag te laten gaan.

Meer informatie en inschrijven

Verdiepingsdag ouderenmishandeling

Wat is ouderenmishandeling en waar kun je dan op letten? Wat zijn signalen voor ouderenmishandeling en hoe ontstaat het eigenlijk? Hoe zit het met het balansmodel, mantelzorg, sociale kaart en wat kun je aan ouderenmishandeling doen? In deze training wordt stilgestaan bij deze vorm van huiselijk geweld.

Meer informatie en inschrijven

Opfrisbijeenkomsten aandachtsfunctionaris meldcode

Ben je aandachtsfunctionaris en zoek je de mogelijkheid om je te verdiepen om je eigen kennis op peil te houden? Kom dan naar een netwerkbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen! Verschillende thema’s, actief en interactief aan de slag om jezelf scherp te houden op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer informatie en inschrijven

Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling

Voor die professionals die binnen hun organisatie de deskundige zijn waar collega’s terecht kunnen met vragen over signalen, vermoedens en twijfels van zorg. Deze training is speciaal gericht op professionals werkzaam in de ouderenzorg, welzijn of gezondheidszorg gericht op ouderen.

Meer informatie en inschrijven

Training verwijsindex

In de training m.b.t. de verwijsindex wordt uitgegaan van een regionale visie waarbij de verwijsindex wordt gezien en wordt ingezet als samenwerkingsinstrument bij brede, lichte zorg. Dit conform het wettelijke doel van de verwijsindex:

Meer informatie en inschrijven