Overig aanbod

Beleidsontwikkeling en -uitvoering:

Nul23 heeft ervaring op diverse beleidsterreinen binnen het sociale domein. Er wordt, vanuit de beleidsfunctie, gekeken naar samenhang binnen diensten, afdelingen, organisaties en thema’s. Verder is innovatie en vernieuwing de visie om zo een optimaal aanbod te krijgen voor gezinnen en jeugdigen waarbij professionals vanuit eigen professionaliteit integraal werken.

Projectleiding:

een team op de rit krijgen, een werkwijze of systeem invoeren, met professionals onderzoeken hoe 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur vorm kan krijgen, werken vanuit een integrale visie of een ander project binnen het sociale domein? 

Spreker of organiseren van congressen op thema’s binnen het sociale domein:

zoekt u een spreker, dagvoorzitter of organisator van een bijeenkomst, symposium of congres? Nul23 heeft een groot netwerk aan professionals, kan goed organiseren en zoekt altijd een interactieve en speelse insteek voor grote en kleine bijeenkomsten.

Neem contact op om samen te kijken of Nul23 de geschikte partner voor uw vraag is.