• CONTACT

  Marije Schotpoort Marije Schotpoort
  Marije Nul23
  Woestijgerweg 22
  3817 SK Amersfoort
  marije@nul23.nl
  06 28 77 91 76
  @marijenul23
  KVK 55659861
  BTW NL129314584B01
  IBAN NL70 INGB 0007 0040 03

  NIEUWS


 • EXPERTISE

  • projectleiding sociaal domein
  • opzetten van integrale teams in het sociaal domein (centrum voor jeugd en gezin, sociaal wijkteam, team voor multiproblematiek)
  • toepassing van innovatieve ICT oplossingen binnen één gezin, één plan
  • deskundigheidsbevordering gericht op brede inzetbaarheid en 'ketenleren' (generalist)
  • slimme oplossingen voor doelgroepen tussen wal en schip
  • efficiënt werken door het beperken van overhead

  PORTFOLIO

  Gemeente Gennep

  2013 - heden

  1) Ontwerpen en inrichten van gemeentelijke toegang voor zorg, welzijn en opvoeding, waarin de wijkteams (pilot), CJG, wijkverpleegkundige en Wmo-loket functies een plek krijgen, als onderdeel van het Klant Contact Centrum. Taken toegang: informatie en advies, vraagverheldering, ondersteungingsplan opstellen en lichte ondersteuning bieden.

  2) Pilot en implementatie van het multiproblemteam De Thuiscoach Gennep, voor inwoners met complexe en meervoudige hulpvragen, inclusief zorgmeldingen. Leidende principes: Eigen Kracht, Sociale Netwerkversterking en één Gezin, één Plan, één Regisseur.

  3) Adviseren van de Gemeente Gennep t.a.v. de decentralisaties m.b.t. inkoop, begroting, ICT, regionale samenwerking, preventienetwerk en aansluiting Passend Onderwijs.

  4) Deelprojecten: Digitaal communicatieplatform TMWRK, Telefacing (beeldbegeleiding), implementatie Verwijsindex, cliëntregie en methodiekontwikkeling.

  NTI

  2013 - heden

  Lid van de Curriculumcommissie met de opdracht een Master Social Work te ontwikkelen.

  Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

  2014

  Het verzorgen van interactieve voorlichtingsavonden aan pleegouders over de Transitie Jeugdzorg.

  Perspectief Zutphen

  2014

  Het inventariseren van de oorzaken en oplossingen, om de Vakgroep Beroepsontwikkeling van de sociale wijkteams inspirerend en doelgericht te maken. Aanbevelingen formuleren voor het MT.

  SOVEE

  2013

  Voor het expertisecentrum CJG Amersfoort: samenstelling cursusaanbod voor professionals (14 cursussen voor en door partners van CJG Amersfoort). Ontwikkeling en PR van de professional website CJG Amersfoort inclusief JEP = Jeugdketen Eemland Professionals (www.cjgamersfoort.nl/professionals)

  Saxion Hogeschool 

  2013

  Docent 'Integrale opdracht Multiproblematiek' aan 2e jaars Sociaal Juridische Dienstverlening

   

   

 • AANPAK

  De kern van mijn werkwijze is verbinden. Mensen verbinden op de passie voor hun vak. Organisaties op de overeenkomsten in hun missie. Ik zie kansen en benut deze om tot een concreet resultaat te komen. Mijn aanpak is te typeren door pragmatisme en aanpakken. Daarbij houd ik de grote lijn vast en het doel op de lange termijn scherp voor ogen. Ik overtuig en inspireer. Ben niet bang mijn nek uit te steken. Ik neem graag de voortrekkersrol en bewaak dat ik niet te ver voor de muziek uit loop.

  Ik spreek de taal van werkvloer tot bestuurder. Mijn voortdurende uitdaging is recht doen aan de klanten en de medewerkers, waarbij ik een publieke taak bedrijfseconomisch benader. Ik houd van een projectmatige aanpak en van pionieren. Ik ben effectief  door de combinatie van kennis van de inhoud en inzicht en beïnvloeding van het proces. In opleiding en training mix ik bevordering van kennis & vaardigheden en inspiratie om mensen tot inzicht te laten komen, met gedragsverandering tot gevolg.

  AANBOD 

  projectleiding | training | procesbegeleiding | advies | workshop


   

   

 • DRIJFVEER

  De wereld is niet eerlijk. Niet alle kinderen hebben dezelfde kansen. Gelukkig hebben we kinderen in Nederland veel te bieden. Toch zijn er ook kwetsbare kinderen. Kinderen die het niet zelf redden. Gezinnen die hulp nodig hebben. Uit hun omgeving, of van professionals. We weten wat deze kinderen en gezinnen nodig hebben. Maar we krijgen het niet voor elkaar. Ik wil er aan bijdragen om daar verandering in te brengen!

  Klik hier voor mijn curriculum vitae

  JEUGD ALS RODE DRAAD

  Ik heb in 1995 gekozen voor jeugd en heb mij sindsdien ontwikkeld tot een gedreven generalist. Ik beschik over een unieke combinatie van ervaring met praktijk, projecten, management en beleid in jeugd- en opvoedhulp, welzijn, kinderopvang, overheid en onderwijs. Ik heb tien jaar leidinggevende ervaring.

  OverheidProjectleiderGemeente Gennep
  JeugdzorgLandelijk coördinatorNederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
  Jeugd- en opvoedhulpCoördinatorCentrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort
  OnderwijsDocentHogeschool Utrecht/Saxion Hogeschool/NTI
  KinderopvangManagerStichting Kindercentra Soest
  WelzijnTeamleiderStichting Welzijn Amersfoort
  ExpertisecentumTrainerCollegio
  OverheidBeleidsmedewerkerGemeente Harderwijk
  AdviesbureauProjectleiderJP2000+
  BelangenorganisatieVoorzitter Jongerenforum Amersfoort

  OPLEIDING

  Algemene Sociale Wetenschappen                            Management Development                         Trainer Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld www.ltak.nl
  Sociaal Pedagogische Hulpverlening                         Acquisitie en Fondsenwerving                    Procesbegeleider effectencalculator
  VWO                                                                         Procesbegeleiding (Kwaliteitskring)

  TREFWOORDEN 

  netwerker pur sang | gedreven | creatief | deskundig | visie | snelle denker | analytisch | lef | flexibel

  FEITEN EN CIJFERS

  Amersfoort | Bestuurslid D66 | zoon & dochter | 13 | tennis | Eerbeek | kippen | 1.70 m

 • Passie voor Jeugd

  Nul23 is een samenwerkingsverband van Kristin Gerritsen & Marije Schotpoort.

  pragmatisch is onze aanpak
  enthousiasme is ons trademark
  passie voor jeugd is onze drijfveer

  Nul23 kan binnen de jeugdketen een scala van diensten leveren. Van projectleiding tot interim management; van advisering en training tot implementatie van een methode en verschillende vormen van deskundigheidsbevordering.

  Wij pakken aan en leveren een concreet en duurzaam resultaat.

  Marije Schotpoort
  marije@nul23.nl
  06 28 77 91 76

  Kristin Gerritsen
  kristin@nul23.nl
  06 15 48 77 58

      
   
 • DRIJFVEER

  Onze kinderen hebben de toekomst. Eén cliché dat staat als een huis. Want ieder kind heeft recht op ouders of verzorgers die hem of haar kunnen begeleiden in het leven op weg naar een mooie toekomst. En als het nodig is met hulp van een professional. Een professional die zich zo optimaal mogelijk kan inzetten voor het kind en het gezin. Een professional met kennis, vaardigheden, maar ook met betrokkenheid en compassie. Daar ga ik voor! Curriculum Vitae RODE DRAAD Er zijn twee thema’s die terugkomen in mijn werk- en vrijwilligerservaring: Jeugd en Pionieren. Jeugd omdat deze doelgroep de basis vormt voor de toekomst. Omdat zij kwetsbaar en sterk tegelijkertijd zijn. Omdat zij recht hebben op mensen / professionals om hen heen die naar ieder individu kijken en alert zijn op hoe het gaat. Omdat zij ons een spiegel voorhouden. Omdat ze afhankelijk zijn van soms moeilijke (gezins-)omstandigheden waaraan zij geen schuld hebben. En omdat de mensen om een kind heen daadwerkelijk verschil uit kunnen maken, zet ik me in voor professionals rondom jeugd. Want een kleine actie kan al een groot effect hebben. Dat is de reden waarom ik graag en intensief bezig ben met het voorkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Door samen met professionals te kijken hoe zij kunnen signaleren en actie kunnen nemen. Pionieren omdat ik in veel mijn van mijn functies vanaf de start betrokken ben geweest bij de (door-) ontwikkeling van organisaties, projecten en/of interventies. De 1e bso in Amersfoort, een nieuwe aanbod ontwikkelen voor Scouting Nederland, een nieuw project binnen het geïndiceerde aanbod voor gezinnen, het CJG, de regionale Verwijsindex en de projecten bij Beweging 3.0.
  OverheidprojectleiderGemeente Nijkerk en gemeente Hilversum
  WelzijnPedagogisch medewerkerStichting Kindercentrum Kattenbroek
  Maatschappelijk werkProjectleiderBeweging 3.0
  OverheidProcescoördinatorBeweging 3.0. i.o. van 7 gemeenten in Eemland
  Jeugd- en opvoedhulpFrontoffice-mw (coördinerende taken)Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort
  OverheidKwartiermakerSovee
  JeugdzorgPedagogisch medewerkerZandbergen (Youké jeugd)
  KinderopvangPedagogisch medewerkerSKA (Stichting Kindercentrum Kattenbroek)
  WelzijnPlv. teamhoofd Scouting Nederland

  OPLEIDING

  trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (gecertificeerd LVAK-trainer) trainer Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (LTAK) Propedeuse WO Psychologie HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening HBO Bibliotheek- en Documentaire Informatiekunde HAVO

  FACTS & FIGURES

  AmersfoortActief
  Gezin + familieVrienden
  Gezelschapsspellen3 zoons (2003, 2005 en 2007)
  TheaterWandelen
  ScoutingNatuur
 • AANBOD

  Als trainer geef ik trainingen rondom de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ik bied zowel open als in-companytrainingen aan. Ook ben ik gecertificeerd  via de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld) om de training Aandachtsfunctionaris te geven. In de training Aandachtsfunctionaris krijgen professionals die binnen hun organisatie de aandachtsfunctionaris Meldcode zijn, van handvatten om hun collega's te kunnen coachen en de Meldcode goed te implementeren / borgen en uit te voeren.  Om mijn eigen deskundigheid op peil te houden, ben ik lid van het GIA-trainerscollectief van Movisie.

  TRAININGEN

  "De trainster was vakbekwaam en gebruikte duidelijke voorbeelden." - Deelnemer uit Gooi- en Vechtstreek
  "Een geboren, originele en frisse trainster!" - Deelnemer bij training Coördinatie van Zorg, Larikslaan 2, Leusden
  "Hele goede presentatie! Veel geleerd (bewustwording)" - Deelnemer bij training Signaleren, basisschool
  "Ik kwam spontaan aan de beurt bij oefening met de acteur, wat ik erg prettig vond achteraf." - Deelnemer bij training Gespreksvoering, gemeente Nijkerk
  Zoek je een training? Lees verder en schrijf je via onderstaande items in.  Alle trainingen zijn in Amersfoort, op loopafstand van het station. Liever persoonlijk contact? Mail dan naar: kristin@nul23.nl of bel: 06-154 87 758.

  Training LVAK-aandachtsfunctionaris

  Voor die professionals die binnen hun organisatie de deskundige zijn waar collega's terecht kunnen met vragen over signalen, vermoedens en twijfels van zorg.  Deze training geeft verdieping, je gaat praktisch aan de slag en aan het einde van de training ligt er een plan van aanpak voor je eigen organisatie. Door de open inschrijving zijn de groepen divers. De uitwisseling met andere aandachtsfunctionarissen wordt als erg waardevol ervaren! Meer info en inschrijven
  Na het volgen van de training tot Aandachtsfunctionaris heb je een goede basis om het signaleringsproces te coördineren en de verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling op te pakken. Je vervult de rol van vraagbaak voor collega's en geeft advies over de aanpak kindermishandeling zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau. Je zorgt voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (www.LVAK.nl). Kosten zijn conform de LVAK € 575,--. De training wordt gegeven in Amersfoort, op loopafstand van het station. Deze training kan ook in-company gegeven worden. Dan bedragen de kosten bedragen € 4050,-- (max. 12 deelnemers). De 1e twee dagen van de training duren van 9:15 tot 16:30 uur. De laatste dag duurt van 9:15 tot 13:00 uur.  

  Voor- en achternaam

  Organisatie

  Functie

  E-mailadres

  Mobiel nummer

  Gewenste data

  Naam van ontvanger factuur

  E-mailadres factuurontvanger

  Postadres ontvanger factuur

  Bijzonderheden (vragen / dieetwensen)

  Training Meldcode ‘signaleren van zorg en/of geweld’

  Stap 1 van de Meldcode is: ‘signalen in kaart brengen’. Maar dan moet je wel mogen, willen en kunnen signaleren. Deze interactieve training is bij uitstek geschikt voor teams van scholen, kinderopvang, welzijnsorganisaties, wijkteams etc. Maar de training 'signaleren van kindermishandeling' wordt ook als open aanbod gegeven! Het is zeer boeiend om met professionals van andere domeinen kennis en ervaringen uit te wisselen. Meer info en inschrijven
  Herhaling van de stappen van de Meldcode en het belang van signaleren. Welke vormen kindermishandeling en huiselijk geweld zijn er en wat zie je vanuit jouw beroepsperspectief? Hoe zit het objectief en subjectief kijken. Ingrijpende jeugdervaringen en de gevolgen op de lange termijn... en wat zijn dan beschermende factoren? En dan zie je zorg: hoe ga je dan het eerste gesprek aan? Dit alles komt aan bod in deze interactieve training 'signaleren van zorg en/of geweld'. Het betreft een training van 3 uur in Amersfoort. De kosten bedragen € 115,-- per persoon. Liever de training in-company? Dat bedragen de kosten € 545,-- per training (6-12 deelnemers) op een door u geregelde locatie. Deze training is SKJ-geaccrediteerd voor 3 punten. Accreditatie voor het Lerarenregister is in aanvraag.

  Voor- en achternaam

  Organisatie

  Functie

  E-mailadres

  Mobiel nummer

  Gewenste data

  Opmerkingen

   

  Training Meldcode ‘gespreksvoering bij zorg en/of geweld’

  Stap 3 van de Meldcode is: ‘gesprek met ouders en/of jeugdige’. Deze stap wordt veelal gezien als de lastigste van de Meldcode en roept vragen op: hoe behoud ik vertrouwen van de ouder? Hoe laat ik me niet van mijn doel afbrengen en hoe sluit ik aan bij de ouder of jongere tegenover me? De training 'gesprekvoering over zorg en/of geweld' wordt ook als open aanbod gegeven! Het is zeer boeiend en leuk om met professionals van andere domeinen kennis en ervaringen op het gebied van gespreksvaardigheden uit te wisselen. Meer info en inschrijven
  Op basis van voorbeelden, theorie over gespreksvaardigheden en oefeningen gaan we aan de slag om een basis van kennis te leggen. Daarna komt een trainingsacteur en kunnen verschillende vormen van gesprekken geoefend worden. Denk aan een zorgverkennend of grensstellend gesprek. Afhankelijk van de doelgroep kunnen bepaalde gesprekken meer aandacht krijgen. Naast het oefenen wordt er ook geobserveerd, zodat iedereen steeds actief betrokken is. Er wordt gewerkt met een trainingsacteur waardoor de oefeningen levensecht worden en er tijdens de training ook veel humor is. Humor is een belangrijke voorwaarde om te oefenen. Het betreft een training van 3 uur in Amersfoort. De kosten bedragen € 145,-- per persoon. Liever de training in-company? Dat bedragen de kosten € 820,-- per training inclusief trainingsacteur (6-12 deelnemers) op een door u geregelde locatie. Deze training is in aanvraag voor accreditatie voor de SKJ en het Lerarenregister.

  Voor- en achternaam

  Organisatie

  Functie

  E-mailadres

  Mobiel nummer

  Gewenste data

  Opmerkingen

  Verdiepingsdag Ouderenmishandeling

  Ben je aandachtsfunctionaris Meldcode bij je organisatie? Werk je in bijvoorbeeld een wijkteam met de doelgroep -9 tot 100+, in het ziekenhuis of wellicht in de welzijns- of ouderensector? Het zijn allemaal plaatsen waar ouderenmishandeling gesignaleerd kan worden. Voor reeds getrainde aandachtsfunctionarissen is er deze verdiepingsdag. Een waardevolle aanvulling op de (LVAK)training aandachtsfunctionaris! De trainingsdag kost € 125,-- . De locatie hangt af van het aantal inschrijvingen. Bij te weinig inschrijvingen wordt de groep gecombineerd met de groep van een andere trainer en wordt gekeken naar een zo gunstig mogelijke locatie. Meer info en inschrijven
  Maar wat is ouderenmishandeling en waar kun je dan op letten? Wat zijn signalen voor ouderenmishandeling en hoe ontstaat het eigenlijk? Hoe zit het met het balansmodel, mantelzorg, sociale kaart en wat kun je aan ouderenmishandeling doen? In deze training wordt stilgestaan bij deze vorm van huiselijk geweld.

  Voor- en achternaam

  Organisatie

  Functie

  E-mailadres

  Mobiel nummer

  Gewenste data

  Naam van ontvanger factuur

  E-mailadres factuurontvanger

  Postadres ontvanger factuur

  Opmerkingen

  Training LVAK-aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling

  Voor die professionals die binnen hun organisatie de deskundige zijn waar collega's terecht kunnen met vragen over signalen, vermoedens en twijfels van zorg. Deze training is speciaal gericht op professionals werkzaam in de ouderenzorg, welzijn of gezondheidszorg gericht op ouderen. Meer info en inschrijven
  Na het volgen van de training tot Aandachtsfunctionaris heb je een goede basis om het signaleringsproces te coördineren en de verwijzing en zorg rondom de oudere en een vermoeden van opzettelijke mishandeling of ontspoorde zorg op te pakken. Je vervult de rol van vraagbaak voor collega's en geeft advies over de aanpak ouderenmishandeling zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau. Je zorgt voor een effectieve aanpak van ouderenmishandeling (www.LVAK.nl). Kosten zijn conform de LVAK € 575,--. De training wordt gegeven in Amersfoort.  

  Voor- en achternaam

  Organisatie

  Functie

  E-mailadres

  Mobiel nummer

  Gewenste data

  Naam van ontvanger factuur

  E-mailadres factuurontvanger

  Postadres ontvanger factuur

  Bijzonderheden (vragen / dieetwensen)

  Training Meldcode ‘basis’

  Is er in 2013 wel aandacht voor de introductie van de Meldcode geweest maar is het tijd om op te frissen? Dan kom ik graag langs om het team op een speelse en interactieve manier aan de slag te laten gaan. Meer info en inschrijven
  Welke stappen zijn er en wat wordt er met iedere stap bedoeld? Hoe is de meldcode vertaalt in het interne protocol? Welke casuïstiek is er geweest en hoe is er gehandeld? Wat kunnen we er van leren en wat is er verder te verbeteren?

  Voor- en achternaam

  Organisatie

  Functie

  E-mailadres

  Mobiel nummer

  Neem contact met mij op voor maatwerk/afspreken datum

  Opmerkingen

  Training Verwijsindex

  In de training m.b.t. de verwijsindex wordt uitgegaan van een regionale visie waarbij de verwijsindex wordt gezien en wordt ingezet als samenwerkingsinstrument bij brede, lichte zorg. Dit conform het wettelijke doel van de verwijsindex: De Verwijsindex heeft tot doel vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen meldingsbevoegden bewerkstelligen, opdat zij jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijke bedreigingen van de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen, te beperken of weg te nemen. Deze visie houdt in dat niet alle jeugdigen worden opgenomen in de verwijsindex, maar dat er wél nadrukkelijk breed wordt gekeken. Een professional is bij een jeugdige of gezin betrokken vanuit zorg / hulpvraag en maakt dit tevens in de verwijsindex kenbaar. Meer info en inschrijven
  Deze training wordt alleen in-company aangeboden in overleg met de regionale procescoördinatoren danwel verantwoordelijke gemeente.

  Voor- en achternaam

  Organisatie

  Functie

  E-mailadres

  Mobiel nummer

  Neem contact met mij op voor maatwerk/afspreken datum

  Opmerkingen

  Training lespakket Huwelijksdwang en achterlating

  In opdracht van het ministerie van VWS is een lespakket rondom Huwelijksdwang en achterlating ontwikkeld. Een pakket met diverse werkvormen waarmee middelbare scholen op een prettige wijze aandacht kunnen schenken aan deze thema’s. Meer info en inschrijven
  Na het volgen van deze training, krijgt de deelnemer beschikking over het lespakket en kan er direct in de praktijk mee aan de slag.

  Voor- en achternaam

  Organisatie

  Functie

  E-mailadres

  Mobiel nummer

  Neem contact met mij op voor maatwerk/afspreken datum

  Opmerkingen

  AANPAK

  Mijn doel is om bij een professional of binnen een organisatie met een relatief kleine bijdrage een groot effect te sorteren. Vanuit mijn werkervaring en opleidingen sluit ik aan bij organisatie en medewerkers. Mijn kracht ligt in de combinatie van de driehoek beleid, communicatie en uitvoering. Ik kan goed meedenken met de verschillende niveaus in een organisatie. Ik ben sterk in het verbinden van mensen, organisaties en ontwikkelingen. Ik kan goed aansluiten bij de praktijk, maar door mijn overkoepelende blik; mijn enthousiasme en associatievermogen ben ik vooral in staat om een paar stappen vooruit te denken en professionals te prikkelen om meer uit een situatie te halen. Ik hou er niet van om alleen maar veilige stapjes te nemen. Soms is het goed om een paar grote stappen te nemen, ervan leren en vervolgens de praktijk aanpassen. Out-of-the box, pionieren, aanpakkenverbinden en passie voor datgene wat ik voorsta: professionals nog beter maken, zodat zij nog meer oog krijgen voor de (hulp)vragen van ouders en/of jeugdigen.
 • EXPERTISE

  • Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: implementatie & borging, trainingen, workshops en voorlichtingen (aangesloten bij GIA-collectief van Movisie)
  • Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (LVAK-gecertificeerd)
  • Integrale aanpak van Verwijsindex met de Meldcode en 1G1P: passend binnen huidige ontwikkelingen
  • Werkprocessen en kwaliteit in bv. CJG, sociale (wijk- of gebieds-) teams
  • projectleiding / coördinatie op brede werkgroepen op gebied deskundigheidsbevordering, coördinatie van zorg etc.
  • Coördinatie van zorg: trainingen / visie
  • Ideeën of wensen omzetten in visie en concrete aanpak

  TREFWOORDEN

  • Rol afhankelijk van de vraag (projectleider, trainer, coach, interim-manager, workshopleider….)
  • trainer / workshopleider
  • Organisatie-vermogen
  • Implementatie én borging
  • Klant staat voorop
  • Gedreven
  • Innovatief & out-of-the-box
  • Hands-on & pragmatisch
  • Humor
  • Enthousiast

  PORTFOLIO

  Opdrachtgever: diversen

  Jaar: jan. 2015 - heden

  Inhoud: geven van trainingen op één of meerdere stappen van de Meldcode binnen onderwijs, kinderopvang of open inschrijving. Het betreft bv. een workshop 'signaleren van zorg en/of geweld' of een workshop 'gespreksvoering bij zorg en/of geweld'. Bij de training Gespreksvoering wordt, indien gewenst, samen gewerkt met een trainingsacteur. Dit wordt door de deelnemers als een absolute meerwaarde gezien.

  Opdrachtgever: gemeente Nijkerk

  Jaar: jan. 2016 - heden

  Inhoud: verdere implementatie en borging Verwijsindex met specifieke aandacht voor het beleggen van coördinatie van zorg bij professionals in samenwerking met ouders / verzorgers. Taken zijn o.a.: matchopvolging, voorlichting geven, stimuleren van gebruik, aansluiten nieuwe organisaties. Daarnaast geef ik voor de gemeente meerdere keren de LVAK-training tot Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

  Opdrachtgever: gemeente Utrecht

  Jaar: feb. 2015 - 1 april 2016

  Inhoud: ondersteunen van de projectleider bij het borgen van de Verwijsindex en het gedachtegoed hierbij binnen organisaties werkzaam in de gemeente Utrecht.

  Opdrachtgever: Schulinck opleidingen

  Jaar: april 2015 - oktober 2016

  Inhoud: verzorgen van de opleidingen 'Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk' en 'privacy in het jeugddomein'. Eéndaagse opleidingen voor uitvoerders, leidinggevenden en beleidsmedewerkers.

  Opdrachtgever: OinO-advies (Ondernemers in Onderwijs)

  Jaar: sept. 2014 - heden

  Inhoud: OinO-Advies, ondernemers in onderwijs, werkt vanuit de vragen en uitdagingen die basisschool- en kindcentramanagers hebben. Binnen het aanbod van OinO, verzorg ik trainingen op het gebied van Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en specifieke stappen / vaardigheden binnen deze Meldcode voor aangesloten basisscholen. Trainingen voor zowel management, ib-ers en vertrouwenspersonen als voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. O.a.: signaleren van kindermishandeling / gespreksvaardigheden en een volledige training Meldcode HG en KM, waarin alle aspecten aan bod komen.

  Opdrachtgever: regio Gooi- en Vechtstreek

  Jaar: jan. 2014 - jan. 2015

  Inhoud: Regio Gooi- en Vechstreek zet de Verwijsindex nog meer neer als samenwerkingsinstrument, bij aanvang van hulp of begeleiding. Mijn rol is het meedenken en verzorgen van een kick-ofbijeenkomst met sleutelpersonen van organisaties en gemeenten om de nieuwe visie en aanpak van de regio te presenteren. De gesprekken t.b.v. het aansluiten van het onderwijs (PO en VO) is mijn aandachtsgebied.  Daarna verzorg ik trainingen Verwijsindex 'nieuwe stijl' voor professionals uit de regio.

  Opdrachtgever: gemeente Nijkerk

  Jaar: juni 2013 - dec. 2014

  Inhoud: verdere implementatie en borging Verwijsindex met specifieke aandacht voor het beleggen van coördinatie van zorg bij professionals in samenwerking met ouders / verzorgers. Bij complexe situaties, optreden als gemeentelijk casusregisseur. Daarnaast het geven van voorlichting over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, de Verwijsindex en het gedachtengoed uit de leertuin 'privacy en samenwerking' bekend maken bij professionals werkzaam in de gemeente Nijkerk. Ook ben ik lid van diverse regionale werkgroepen, waaronder: coördinatie van zorg / eenheid van taal.

  Opdrachtgever: Larikslaan 2, Leusden

  Jaar: april - juni 2014

  Inhoud: Verzorgen van trainingen voor zowel CJG- als WMO-medewerkers met als doel: onderling kennismaken t.b.v. integrale samenwerking; kennis van 3 D's met als specifiek aandachtspunt de decentralisatie Jeugdhulp en competenties m.b.t. gespreksvaardigheden oefenen. 

  Opdrachtgever: Centrum Publieke Innovatie (CPI)

  Jaar: april 2014

  Inhoud: Voorlichting voor Finse delegatie om aanpak, visie en expertise over implementatie en borging van de Verwijsindex te delen, zodat het gebruik van de Verwijsindex in de regio Mikkeli geoptimaliseerd kan worden.

  Opdrachtgever: Bosman GGZ

  Jaar: juli 2013 - jan. 2014   

  Inhoud: Kartrekker om de gevolgen van de transitie jeugdzorg en de relatie tot de veranderingen naar basis- en specialistische j-ggz in kaart te brengen voor de gemeenten waar Bosman ggz werkzaam is. Informatie verzamelen en bundelen, komen tot een visie en van daaruit tot een strategisch plan. Hierbij rekening houden met de lokale kleur van de verschillende K&J-poli's. Verder ondersteuning bij de implementatie van de Basis GGZ, E-health en diverse overige werkzaamheden.

  Opdrachtgever: Versa Welzijn

  Jaar: okt. 2013   

  Inhoud: verzorgen van een informatie-avond voor buurtbewoners en professionals over signaleren van zorg  / risicogedrag bij jongeren en wat je vanuit je eigen positie dan kunt doen. Tevens verbinden van buurtbewoners met professionals werkzaam in de wijk.

  Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

  Jaar: nov. 2012 - juli 2013   

  Inhoud: Verwijsindex gemeente Utrecht: Opdracht is de stand van zaken in kaart brengen en een plan van aanbevelingen schrijven. Hierbij rekening houden met de landelijke (Transitie Jeugdzorg / Meldcode / Passend Onderwijs) en lokale (Buurtteams / provinciale 1G1P) zodat de Verwijsindex optimaal gebruikt kan worden door lokale partijen.

  Opdrachtgever: Beweging 3.0.

  Jaar: jan. - mrt. 2013  

  Inhoud: Projectleider om online hulpverlening via KlikvoorHulp verder te implementeren en borgen binnen het algemeen maatschappelijk werk en eventueel binnen andere disciplines. Zowel online hulp via de mail of chat, anoniem en blended bij bestaande trajecten.  

  Opdrachtgever: CJG Nijkerk

  Jaar: 2012 en 2013

  Inhoud: voorbereiden en bijdrage leveren aan netwerkbijeenkomsten in het kader van ‘ketensamenwerking en de Verwijsindex’.

  Opdrachtgever: Larikslaan 2, Leusden

  Jaar: sep. 2012 - apr. 2013

  Inhoud: Klankbordgesprekken met CJG-coördinator Leusden, o.a.: verbeteren netwerkstructuur en implementatie coördinatie van zorg.

   

 • Contact

  Kristin Gerritsen Kristin Gerritsen
  Kristin Nul23
  Palmstraat 312
  3812 XN Amersfoort
  Kristin@nul23.nl
  06 15 48 77 58
  @kristinnul23
  KvK: 556481264
  BTW: NL149856829B01
  IBAN INGB 0007 2102027

  De algemene voorwaarden Kristin Nul23 (juli 2014) van Kristin Nul23 zijn na te lezen. Voor trainingen ben ik CRKBO-gecertificeerd en derhalve zijn de trainingen vrijgesteld van BTW.

  Nieuws

  In 2015 zijn er weer diverse open trainingen 'Meldcode op maat' gepland! Zowel in een gemengde groep of juist met professionals vanuit het signalerende veld (kinderopvang, onderwijs, welzijn) aan de slag met de stappen van de Meldcode! Kijk op het tabblad 'Aanpak en aanbod' voor de exacte data!

  de casus is naar waarheid beschreven, alle namen in dit blog zijn echter fictief!In mijn functie van procescoördinator verwijsindex, belt Mieke, intern begeleider van een reguliere basisschool mij op. Ze heeft ruim een jaar geleden leerling Finn geregistreerd en nooit een match ontvangen. Finn is destijds vanuit school naar de jeugdhulpverlening gegaan, maar daar heeft ze toen geen uitvoerig contact mee gehad. Vanuit de hulpverlening is geen match gekomen. Inmiddels heeft ze twee verhuisberichten ontvangen (...Lees verder)
  dinsdag, 08-09-2015
  Een van mijn opdrachtgevers is de RAVU: Regionale Ambulance Voorziening Utrecht. Zo'n sector waar je -hoop je- nooit mee te maken krijgt in het dagelijkse leven. De RAVU neemt het implementeren en uitvoeren van de Meldcode zeer serieus. De gecertificeerde LVAK-aandachtsfunctionaris en ambassadeurs zorgen ervoor dat het thema op de werkvloer onder de aandacht blijft. De organisatie investeert in E-learnings, goede protocollen en Handboek-informatie en een training voor de ambassadeurs. Inmiddels hebben ze ook het (...Lees verder)
  zaterdag, 05-09-2015
  Afgelopen maandag heb ik, na 2 intensieve trainingsdagen, het certificaat ontvangen om Aandachtsfunctionarissen Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te mogen trainen. De training voor Aandachtsfunctionarissen is een mooie aanvulling op mijn Nul23-trainingen rondom de stappen van de Meldcode.Tijdens de training is me nog duidelijker geworden, hoe belangrijk het is dat organisaties een échte aandachtsfunctionaris (AF) hebben. Iemand met kennis van huiselijk geweld, kindermishandeling en de Meldcode. Iemand die kan coachen, adviseren, sturen en LEF heeft (...Lees verder)
  woensdag, 29-10-2014
  In mijn vorige blog schreef ik al: verdieping en ontwikkeling zijn momenteel mijn kernwoorden! En dat is gebleken. Want hoe ontwikkel je een training die écht van meerwaarde is voor de professionals die deel gaan nemen? Hoe zorg je ervoor dat het meer is dan de som der delen? Het materiaal van de Landelijke Trainersgroep Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is de basis. Een stevig fundament om op te bouwen. Ik bouw niet alleen, maar samen met (...Lees verder)
  vrijdag, 14-03-2014